V září 2011 vyvrcholily v Moravských Budějovicích oslavy stého výročí založení gymnázia.
Almanach, vydaný ke stému výročí, je na první pohled vskutku impozantní.
Vázaná publikace velkého formátu s množstvím barevných fotografií, tisk na křídovém papíře.

Některé významné události ze stoleté historie gymnázia ale v knize uvedeny nejsou.
Vytvořili jsme proto samostatné webové stránky, na nichž budeme postupně zveřejňovat to,

CO SE DO ALMANACHU NEDOSTALO

Logo

ZAKÁZANÉ MATURITY

»Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven na bezpráví«
(Lucius Annaeus Seneca)
 
»Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly.

Prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout
jen násilným svržením
celého dosavadního společenského řádu«
(Karel Marx, Bedřich Engels)

V květnu 1951 odstartovaly na všech středních školách politické čistky mezi abiturienty, kteří se chystali k závěrečným zkouškám. Měly zajistit, aby se k maturitám nedostali studenti, jejichž »třídní původ« a politické názory nedávaly režimu dostatečnou záruku, že budou podporovat oficiální vládní politiku. Po prvních politických procesech, které začaly už v roce 1948, po čistkách v armádě, policii, na úřadech a vysokých školách, přišly nyní na řadu střední školy.
 
Akce byla nařízena utajeným výnosem ministerstva školství a osvěty už na začátku roku 1951. Během května 1951 začaly na všech československých středních školách pracovat zvláštní maturitní komise, které shromažďovaly na studenty posledních ročníků politické posudky. Několik dnů před závěrečnými ústními zkouškami bylo stovkám abiturientů středních škol po celé republice oznámeno, že ke zkouškám »nejsou připuštěni«.
  
Na těchto stránkách zveřejňujeme svědectví obětí a pamětníků událostí jako připomínku a varování. Nepodceňujme ideologie, které vyvolávají v lidech závist, veřejně šiří nesnášenlivost a nenávist. Nebuďme lhostejní k bezpráví, nebo se jednou sami staneme jeho obětí a na vlastní kůži pocítíme hořkost bezmoci. Svoboda není samozřejmostí.
   
PŘEDEHRA  
Politická situace byla po druhé světové válce v Československu pro komunisty velmi příznivá. Pod dojmem »mnichovské zrady«, válečných hrůz a v eufórii z vítězství nad nacistickým Německem, se spojenectví se Sovětským svazem zdálo mnoha lidem přirozené...
  
POHLED DO ZÁKULISÍ
V komunistické straně byl uplatňován tzv. »demokratický centralismus«. V praxi to znamenalo, že rozhodnutí ústředního výboru se přenášelo dolů na nižší úrovně až na základní organizace, které byly vybudovány ve všech podnicích a institucích...
  
RUDÁ SPRAVEDLNOST
Ve jménu »třídního boje« využívali komunisté všechny dostupné prostředky pro dosažení konečného cíle – »likvidace buržoazie jako třídy« – včetně porušování svých vlastních zákonů...
  
PODRAZ
Bylo jim osmnáct, byli mladí a věřili, že svět je spravedlivý. Právě dokončili studium na střední škole, zvládli maturitní písemky a chystali se na závěrečné ústní zkoušky. Poslední den, těsně před nástupem na »svatý týden«, jim bylo nečekaně oznámeno, že maturovat nebudou...
  
MÍSTA ČINU
Přípravy na akci byly několik měsíců tajeny. Na veřejnost pronikly informace až v květnu 1951, když začaly »zvláštní maturitní komise« pracovat. Politické čistky se prováděly na všech československých středních školách s maturitou...

    BrnoReálné gymnázium Kounicova ulice (tehdy Leninova) – vyloučena 1 studentka (1951)
    Jevíčko
Gymnázium – školu museli školu z politických důvodů opustit 2 profesoři (1951) 
    Moravské Budějovice
Reálné gymnázium  - vyloučeno 7 studentů (1951), 1 studentka (1952), 1 studentka (1953)
    PelhřimovGymnázium – vyloučeni: 3 studenti (1948), 9 studentů  (1951)
    PísekVyšší lesnická škola – vyloučeno 15 studentů (1951)
    PrahaGymnázium Slovenská ulice – vyloučeno 7 studentů (1951)
    PrahaKarlínské gymnázium – vyloučen 1 student (1951)
    SlanýObchodní akademie – vyloučeno 5 studentů (1951)
    Telč Gymnázium – vyloučeni: 1 student (1950), 4 studenti (1951), 1 student na protest odmítl maturovat (1951)
    TrutnovVyšší odborná škola lesnická – vyloučeno 11 studentů (1949)

PRONÁSLEDOVÁNÍ POKRAČUJE
Ani ti, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušky, neměli ještě vyhráno. O nich se rozhodovalo dále v zákulisí stranických sekretariátů, zda jsou »dostatečně politicky vyspělí« a zda mají právo studovat »za peníze pracujícího lidu« na vysoké škole. Každou přihlášku ke studiu na vysoké škole musela doporučit škola, kterou student absolvoval. Prakticky to znamenalo, že o studiu rozhodovala základní organizace komunistické strany...
 
SVĚDECTVÍ
 
Mgr. Věra Petrová (Šmerková)
Ing. Jiří Maršálek
Ing. Antonín Černý
Josef Janíček, Vancouver, Canada 

    ¨
VYŠETŘOVÁNÍ 
Z podnětu Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu začalo v roce 2011 vyšetřování okolností souvisejících s vyloučením studentů středních škol v roce 1951 pro podezření, že došlo ke spáchání trestného činu...

POLEMIKA    
 
Ing. Jiří Wolf – RNDr. Stanislav Mottl, CSc., Miroslav Janda
Štefan Soták – Ing. Milan Krejčiřík, CSc.

DOKUMENTY

    (1)     Projev poslance Oty Hory v Národním shromáždění (1945)  
    (2)     Ministr Václav Kopecký k zahájení odsunu Němců (1946)   
    (3)     Ministr Václav Nosek k odsunu Němců (1946)  
    (4)     Program komunistické strany v prvých poválečných parlamentních volbách (1946)   
    (5)     Výsledky parlamentních voleb (1946)   
    (6)     Komunistická agitka (1948)
    (7)     Vydání poslance Oty Hory parlamentem k trestnímu stíhání (1948)  
    (8)     Posudek komise pro závěrečné zkoušky a zamítnutí odvolání – František Karbaš  (1951)
   
(9)     Zamítnutí odvolání proti nepřipuštění k maturitě – Josef Nekula (1951)
    (10)   Rozhodnutí o trestech smrti v kauze Babice padlo na politickém sekretariátu (1951)
    (11)   Rezoluce pracujících: Žádáme trest smrti! (1951)
    (12)   Soudní procesy a rozsudky v kauze Babice (1951)
    (13)   FARÁŘ DRBOLA – přepis článku z Rudého práva (1951)
    (14)   K VRAŽDĚ GENERÁLA – přepis článku z Mladé Fronty (1969)
    (15)   Výpověď ze zaměstnání za protest proti okupaci – Jiří Maršálek (1974)
    (16)   Lubomír Kabelka, Stanislav Nahodil a Josef Nekula (Ohrazenice 2005)
  
LITERATURA
    (1) Kabelka Lubomír, Krejčiřík Milan, Petrová Věra, Skokan Ladislav a kol.: Opusťte školní budovu!, 2002

    (2) Rázek Adolf: StB + justice nástroje třídního boje v akci BABICE, 2002
    (3) Mottl Stanislav, Janda Miroslav:
Cesty aneb výchova mladých lesníků v Čechách, 2004
    (4) Janda Miroslav:
Desatero božích přikázání, 2005
VÝZVA abiturientům středních škol v roce 1951 a pamětníkům padesátých let dvacátého století
 
Poslední aktualizace 26. 02. 2017