ZPĚT


Vydání poslance Oty Hory k trestnímu stíhání

Ústavodárné Národni shromáždění republiky Československé 1948.
5. zasedání.
1233.
Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního odd. XXIX. v Praze
za souhlas s trestním stíháním poslance Oty Hory.

(Zločin podle § 2 zák. č. 50/1923 Sb. a přečin podle § 18, c. 2, 3 téhož zákona.)

Krajský soud trestní odd. XXIX. v Praze podáním ze dne 29. dubna 1948, c. Tk XXIX 2103/48, požádal za souhlas s trestním stíháním poslance Oty Hory pro zločin podle § 2 zák. c. 50/1923 Sb. a přečin podle § 18, c. 2, 3 téhož zákona.

Imunitní výbor projednal ve své schůzi dne 5. května 1948 tuto věc a usnesl se doporučiti ústavodárnému Národnímu shromáždění, aby poslanec Ota Hora k trestnímu stíhání vydán byl, neboť veřejný zájem na projednávání této trestní věci převyšuje veřejný zájem na vykonávání mandátu poslance Oty Hory.

V Praze dne 5. května 1948.

        Ladislav Holdoš (KSS), předseda        JUDr. Jaroslav Kokeš (KSČ), zpravodaj