NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU


Reálné gymnázium Kounicova Brno

Převzato ze stránek Střední odborné školy elektrotechnické  http://spsebrno.wz.cz/old/to_hist-1.htm

rgkounicova

Stručná historie budovy:

1911 – 1921 německé reálné gymnázium
1921 – 1939 české reálné gymnázium
1939 – 1945 po dobu okupace budova sloužila policejnímu pluku 
1945 – 1946 poddůstojnická škola 6. divize
Od září 1946 III. reálné gymnázium Edvarda Beneše
Od září 1948 Reálné gymnázium Zdeňka Nejedlého

Od září 1952 Střední průmyslová škola elektrotechnická

Pokud se týká maturit – v roce 1951 nebyla na III. RG k maturitě připuštěna pouze jedna dívka, a to z naší třídy, jejíž tatínek emigroval do Itálie. Vzbouřili jsme se, celá třída protestovala a manifestačně jsme neuspořádali obligátní maturitní večírek s kantory, ale provokativně jsme se sešli právě u oné, k maturitě nepřipuštěné spolužačky.
Lit (1), str. 141, Věra Petrová – Šmerková (17.04.1933 – 28.06.2016), Žili jsme naplno – bez pauzírování