NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU

PRONÁSLEDOVÁNÍ POKRAČUJE

Ani ti, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušky, neměli ještě vyhráno. O nich se rozhodovalo dále v zákulisí stranických sekretariátů, zda jsou »dostatečně politicky vyspělí« a zda mají právo studovat »za peníze pracujícího lidu« na vysoké škole. Každou přihlášku ke studiu na vysoké škole musela doporučit škola, kterou student absolvoval. Prakticky to ale znamenalo, že o studiu rozhodovala základní organizace komunistické strany. Stávalo se, že mnoho maturantů doporučení nedostalo a muselo nastoupit do zaměstnaní a prokazovat svůj »kladný postoj k socialismu a dělnické třídě« manuální prací. Ale i když se na vysokou školu někdo dostal, nemohl si být zcela jist, zda dostuduje, třebaže studoval s tím nejlepším prospěchem.
 
Podniky, závody, úřady a velké školy měly svá »kádrová oddělení«, která evidovala osobní údaje a posudky na všechny členy organizace. Stačilo jen, aby na kádrové oddělení přišlo odněkud zvenku oznámení nebo stížnost »domovního důvěrníka«, že se někdo dopustil »nežádoucího politického projevu« (poslech zahraničního rozhlasu, styk s cizincem, veřejná kritika komunistického režimu nebo výhrady k Sovětskému svazu) a mohly nastat problémy. Základní organizace komunistické strany posoudila, jak »závažného přestupku« se dopustil a dotyčného »potrestala«. V krajním případě mohl být ze zaměstnání nebo školy propuštěn. Trestalo se obvykle napomenutím, přeřazením do nižžší funkce, propuštěním ze zaměstnání nebo »převedením do výroby«.
  
Ve všech státních institucích, podnicích, na úřadech a školách se prováděly pravidelně »třídně politické prověrky«, kterými museli projít všichni zaměstnanci. Výsledkem těchto prověrek bylo zařazeni zaměstnanců do několika skupin, při čemž ta nejvyšší skupina znamenala setrvání ve stávající funkci, nejnižší odchod do výroby (říkalo se »k lopatě«). V šedesátých letech došlo k politickému uvolnění a politické prověrky se zmírnily (už se neposílalo tolik lidí do výroby, nahradili je tam vězňové), ale po vojenské invazi roku 1968 (tisk ji označoval decentně slovy »vstup vojsk«) a po okupaci Československa (když ji parlament legalizoval, začala se nazývat »dočasným pobytem«) se komunisté opět vrátili ke svým osvědčeným praktikám z padesátých let. Byly ale přece jen o něco mírnější – své politické odpůrce už komunisté nepopravovali.

NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU