V září 2011 vyvrcholily v Moravských Budějovicích oslavy stého výročí založení gymnázia.
Almanach, vydaný k tomuto výročí, je na první pohled vskutku impozantní.
Vázaná publikace velkého formátu s množstvím barevných fotografií, tisk na křídovém papíře.

logo

  Některé významné události ze stoleté historie gymnázia ale v knize uvedeny nejsou.
Obraz historie gymnázia zachycený v almanachu je neúplný a zkreslený.
 
Trochu to vypadá, jako kdyby některá období vůbec neexistovala nebo se v té době nic nestalo.
     Proto jsme se rozhodli vytvořit tyto stránky, na nichž se pokusíme vypátrat a doplnit to,
 
CO SE DO ALMANACHU NEDOSTALO

»Pochybovat znamená myslet, myslet znamená poznávat, poznání nás přibližuje k pravdě«

Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat
Zamyšlení Milana Krejčiříka nad oslavami stého výročí gymnázia v Moravských Budějovicích

Úvahy o životě za komunistů a vzpomínky na padesátá léta
Profesor Stanislav Komenda vypráví o studiu na gymnáziu v Moravských Budějovicích

Vražda Patera Jana Buly
Podrobnosti o životě a justiční vraždě absolventa gymnázia v Moravských Budějovicích

Nebezpečné myšlenky Rudolfa Černého
Zakázaný spisovatel, překladatel a publicista – pedagog, který nesměl na gymnáziu vyučovat

Lubomír Kabelka – nesmyslná oběť ideologických zvrhlíků
Otec, absolvent gymnázia, člen odbojové organizace, za války zahynul – syna za to komunisté z gymnázia vyhodili

O lidské statečnosti, zradě a odplatě
Tragické důsledky jednoho udání v době heydrichidády

Když kluci pláčou... z bezmocnosti a v zoufalém vzteku
Narodili se »špatným« rodičům, získali »nesprávný« třídní původ, a tak neměli právo na vzdělání

 Politická šikana z moci úřední
Putování po okrese »na vlastní žádost« aneb trpký úděl učitele Vladimíra Spousty

Na našem gymnáziu se stávkovat nebude!
Rezolutní odpověď ředitele Josefa Macháta na výzvu ke generální stávce v předvečer únorového puče

Stáli jsme v pozoru a zdravili vztyčenými pravicemi...
Zamyšlení nad událostí, která se odehrála někdy před koncem druhé světové války

Hořké plody diktatury proletariátu a třídní nenávisti
Z gymnázia ho vyhodili, bratr dostal 23 let, strýce a bratrance popravili, rodinný majetek jim uloupili

                  AKTUALIZACE   Kam dopadaly sovětské bomby v posledních hodinách války?     AKTUALIZACE                     
Při náletech sovětských letadel zahynulo na území Čech a Moravy na konci druhé světové války nejméně 1300 civilistů

Smrt na politickou objednávku
Dne 21. června 1949 komunisté popravili v plzeňské věznici na Borech generála Heliodora Píku

Nedáme si diktovat, koho máme milovat! Ať žije prezident Beneš!

Slavnostní průvod účastníků XI. všesokolského sletu v Praze přerostl v obrovskou protikomunistickou demonstraciPodnět ke vzniku těchto stránek dalo několik bývalých studentů gymnázia v Moravských Budějovicích,
kteří se zúčastnili oficiálních oslav stého výročí založení školy.
Pokud máte i Vy nějaké připomínky, sdělení nebo náměty na doplnění událostí z historie gymnázia, napište nám na adresu

milan@i-line.cz

Na vytváření stránek se podílejí bývalí studenti gymnázia v Moravských Budějovicích a pamětníci událostí jako autoři, poradci a spolupracovníci:
   
Ing. Jitka Dvořáková, roz. Spoustová
Ing. František Karbaš
Ing. Milan Krejčiřík, CSc., redaktor
Ing. Jaroslav Kuthan
Hana Martínková, roz. Machátová
Ing. Zdeněk Možný
Mgr. Věra Petrová, roz. Šmerková †
Doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.
Doc. PhDr. Vladimír Spousta, CSc.
Ing. Jiří Strnad
Ing. Karel Šplíchal
Jan Karel Traxler

Gymnázium a Střední odborná škola v Moravských Budějovicích na WIKIPEDII

Poprvé zveřejněno  7. 11. 2011
Poslední aktualizace  1. 9. 2018

Aktualizována byla stať „Kam dopadaly sovětské bomby v posledních hodinách války“
Bylo doplněno svědectví Jana Traxlera a přidána fotografie pivovaru, na které je vidět místo na střeše, kam dopadla bomba.