NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU

  Výsledky parlamentních voleb v roce 1946

Parlamentní volby se konaly v neděli 26. května 1946. Předběžné výsledky oznámilo zvláštní vydání pondělního Rudého práva s palcovými titulky: Komunisté vedoucí silou národa. Ještě žádná politická strana neobdržela takovou důvěru – V nejdemokratičtějších volbách lid potvrdil a rozšířil mandát komunistů – Radostná nálada lidu – Jen nepatrný počet hlasoval bílými lístky proti lidově-demokratickému režimu a proti Národní frontě.

Definitivní výsledky zveřejnilo Rudé právo v úterý 28. května 1946. Bylo to poprvé a naposled, kdy byly otištěny absolutní počty o účasti voličů. Ve všech statistických ročenkách, vydaných později v době komunistického režimu, najdeme volební výsledky už jen procentech.

Země Česká
Země Česká 

Země Moravskoslezská
Země Moravskoslezská

Slovensko
Slovensko

Komunisté drtivě prohráli na Slovensku. Tam zvítězila přesvědčivě liberální středová Demokratická strana, když získala dvojnásobný počet hlasů než komunisté. I tato strana měla v programu socialismus a spolupráci se Sovětským svazem. Ještě před parlamentními volbami Demokratická strana usilovala o to, aby mohla podobně jako komunisté kandidovat na celém území Československa, ale vedoucí představitelé Národní fronty to odmítli s odvoláním na Košický vládní program. Ve většině českých a moravských krajů získali komunisté většinu. Výjimkou byl volební kraj Zlín, kde zvítězili lidovci.

Volební kraj Zlín
Volební kraj Zlín


Návrat na sekci PŘEDEHRA