NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU

Gymnázium v Jevíčku
Převzato z historie školy zveřejněné v Almanachu vydanému v roce 1997 u příležitosti stého výročí založení gymnázia
.

Gymnazium
                  Jevíčko

Krátce po osvobození Jevíčka 9. května 1945 začaly přípravy k znovuotevření gymnázia. Vyučování začalo již 4. června pod vedením správce školy Josefa Ryše, jemuž vypomáhal profesor Miloslav Hrubý. Výuka pokračovala i o prázdninách, ale nikomu to nevadilo, každý se snažil dohnat to, o co ho válka připravila. Nový školní rok 1945/46 pak mohl začít již řádně 10. září 1945. Koncem roku 1945 se správcem školy stal Miloslav Hrubý, jemu patří hlavní zásluha na obnově školy. Ihned po únorových událostech roku 1948 však musel z gymnázia odejít. Po krátkém správcování Jana Srby se novým správcem stal od 1. ledna 1949 Jan Váša. To už nová školská reforma proměnila osmileté reálné gymnázium v čtyřleté gymnázium. Z politických důvodů museli školu v roce 1951 opustit dva jeho učitelé – prof. P. Ladislav Cibulka (vyučoval náboženství a latinu od 1945) a prof. Antonín Dvořák (vyučoval chemii a biologii od 1948). Prof. Dvořák se vrátil na gymnázium v roce 1956 a vyučoval zde až do roku 1980. V roce 1959 dostal z politických důvodů výpověď prof. Oldřich Bubeník (učil filosofii, francouzštinu a němčinu v letech 1945 - 1959). Po propuštění z gymnázia pracoval nejprve jako vrátný v pivovaře, později jako úředník ve Velkých Opatovicích. Také on se na školu znovu vrátil a působil zde v letech 1965 - 1970.


NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU