NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU

Seznam procesů a rozsudků v kauze Babice

Jméno odsouzeného, rok narození, povolání ve znění rozsudku, rozsudek

Jihlava, 12.-14. 7. 1951

Mityska Antonín, 1927, spolumajitel statku, trest smrti
Plichta Antonín starší, 1894, venkovský boháč, trest smrti  (pozn. strýc Stanislava Nahodila)
Němec Drahoslav, 1931, syn živnostníka, trest smrti
Kopuletý František, 1913, správce hájenství, trest smrti
Škrdla František, 1917, vedoucí polesí, trest smrti
P. Drbola František, 1912, farář církve římskokatolické, trest smrti
P. Pařil František, 1911, farář církve římskokatolické, trest smrti
Roupec Alois, 1901, rolník, doživotí
Němec Karel, 1904, živnostník, doživotí
Brabenec Ladislav, 1926, syn živnostníka, 25 let
Kopuletá Blažena, 1913, manželka správce hájenství, 20 let
Stehlík Ludvík starší, 1887, živnostník, 20 let
Nahodil Jindřich, 1929, syn venkovského boháče, 23 let  (pozn. bratr Stanislava Nahodila)
Vorlíček Josef, 1909, majitel usedlosti, 22 let

Třebíč, 13.-15. 11. 1951

P. Bula Jan, 1920, administrátor církve římskokatolické, trest smrti
Krátký Bohumil, 1919, železniční zaměstnanec, doživotí
Jeřábek Josef, 1908, řezník a hostinský, 20 let
Dvořák Bohumil, 1912, vesnický boháč, 18 let
Kříž František, 1913, majitel usedlosti 14 ha, 25 let
Vodička Karel, 1897, vesnický boháč, 18 let
Pánek Jan (Šebkovice), 1930, syn vesnického boháče, 23 let
Berka František, 1932, syn živnostníka, 22 let
Pánek Josef, 1902, venkovský boháč, 15 let
Žákovský Stanislav, 1898, venkovský boháč, 18 let
Nestrojilová Helena, 1926, farská hospodyně, 11 let
Rejlová Anna, 1911, dcera venkovského boháče, 13 let
Ježek Ladislav, 1922, poručík ČSA, 4 roky
Malý Jakub, 1885, býv. vrchní strážmistr četnictva, 2 roky
Stehlík Ludvík, ml., 1925, syn živnostníka, 21 let
Roupec Ladislav, 1931, rolnický syn, 25 let
Pánek Jan (Popovice), 1921, syn venkovského boháče, 16 let

Jihlava, 11.12.1951

Hlouch Miroslav, 1923, lesní dělník, 25 let
Vejmelka Václav, 1914, zaměstnán u obce při hospodářství, 5 let
Vejmelka Josef, 1906, býv. majitel barvírny, 15 let
Vejmelka František, 1911, býv. živnostník, vedoucí barvírny, 20 let
Václavek Jaroslav, 1930, zaměstnán u otce při hospodářství, 4 roky
Machovec Václav, 1927, technický úředník, 9 měsíců

Znojmo, 27.3.1952

Vlček Jan, 1907, zemědělec, 24 let
Molík František, 1899, zemědělec, 17 let
Novák Jan, 1905, zemědělec, 18 let
Valášek František, 1906, rolník, 14 let
Kuřítko Ladislav, 1908, rolník, 6 let
Klika Antonín, 1917, rolník, 10 let
Šalamoun František, 1919, rolník, 11 let
Švihálek Jaroslav, 1919, zemědělec, 7 let
Blecha František, 1919, samostatný živnostník, 6 let
Moravec Antonín, 1921, rolník, 5 let
Hanzálek Antonín, 1901, samostatný živnostník, 7 let
Šebela František, 1902, rolník, 12 let
Hevera Antonín, 1899, rolník, 12 let
Hladík František, 1907, rolník, 8 let
Fukač Josef, 1910, rolník, 11 let
Jedlička František, 1908, dělník, 10 let
Vyskočil František, 1923, živnostník, 12 let
Vlček Oldřich, 1914, rolník, 10 let
Večeřa Jaroslav, 1922, býv. strážmistr SNB, 3 roky

Znojmo, 28.3.1952

Plichta František, 1906, rolník, 25 let
Mucha Jan, 1914, rolník, 5 let
Rösner Josef, 1912, rolník, 13 let
Františ Alois, 1918, rolník, 10 let
Krahulík Jan, 1908, rolník, 2 roky
Plichta Jaroslav, 1912, hostinský, 10 let
Bíbr Alois, 1905, rolník, 7 let
Ilek Alois, 1906, řidič, 11 let
Trchalík Josef, 1921, rolník, 8 let
Šeliga Jan, 1913, zemědělec, 6 let
Brindza František, 1903, zemědělec, 4 měsíce

Jihlava, 13.4.1952

Jenerál Josef, 1890, důchodce cestář, 24 let
Šplíchal Antonín, 1915, býv. vesnický boháč, 14 let
Caha Josef, 1912, venkovský boháč, 18 let
Hlouch Zdeněk, 1912, venkovský boháč, 16 let
Hofman Tomáš, 1898, venkovský boháč, 14 let
Slezák Jaroslav, 1925, dělník, 17 let
Domanský Milan, 1922, vulkanizátor, 6 let

Jihlava, 15.5.1952

Bartík Jan, 1924, zemědělec, 22 let
Vidourek Josef, 1895, býv. mlynář, zemědělec 6 ha, 14 let
Němec Bohumil, 1910, řídící učitel, 12 let
Vorlíček Jiří, 1921, zemědělec 10 ha, 18 let
Holčapek Josef, 1925, zemědělec 14,5 ha, 18 let

Moravské Budějovice 19.-21.5.1952

Smetana Gustav, 1907, samostatný kolář, trest smrti
Melkus Jaroslav, 1900, venkovský boháč, trest smrti
Černohous Josef, 1903, samostatný mlynář, doživotí
P. Opletal Jan, 1893, děkan církve římskokatolické, 12 let
P. Podeský Jan, 1909, farář, 16 let
Nečas Jan, 1910, venkovský boháč, 17 let
Bulíček Antonín, 1901, rolník, 19 let
Dvořák František, 1895, venkovský boháč, 20 let
Masařík Josef, 1894, lesní kontrolor, 24 let
Nevoral Jan, 1909, zemědělec, 23 let
Pánek Bedřich, 1902, zemědělec, 25 let
Suchna Karel, 1909, úředník pojišťovny, 14 let

Jihlava 23.5.1952

Filipský Leopold, 1895, cestář, 21 let
Hochman Stanislav, 1925, úředník, 5 let
Doležal Bohumil, 1899, rolník, 12 let
Sláma Antonín, 1909, úředník, 7 let
Bílý Petr, 1904, lesní hajný, 6 let
Kolář Josef, 1913, bývalý příslušník SNB, 22 let
Koukal Jan, 1916, mlynář, 18 let
Kubeš Jan, 1905, rolník, 13 let

Jihlava 3.6.1952

Šváb František, řezník, 12 roků
Melkusová Božena, 4,5 roku

Jihlava 4.6.1952

Břinek Antonín, 11 roků

Brno 25.6.1952

Josl Antonín, 10 roků

Praha 10.2.1953

Plichta Stanislav, trest smrti  (pozn. bratranec Stanislava Nahodila)

Jihlava 15.8.1958

Trojan František, 8 roků
-----
František Šváb trest nenastoupil.  Zemřel krátce po vynesení rozsudku na následky krutého týrání při výslechu.

Stanislav Plichta, postřelený při zatýkání a zcela ochrnutý na dolní polovině těla, byl na popraviště pod šibenici donesen.
Jeho poslední slova: „Nedá se něco pro mě udělat? Maminko, maminko, budou věšet žebráka, budou věšet mrzáka...“

MÍSTA ČINU
NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU