NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU

MÍSTA ČINU

Přípravy na akci byly několik měsíců tajeny. Na veřejnost pronikly informace až v květnu 1951, když začaly »zvláštní maturitní komise« pracovat. Politické čistky se prováděly na všech československých středních školách s maturitou. Uvážíme-li, že v Československu bylo takových škol nejméně pět set a protože je vysoce pravděpodobné, že většina škol (přesněji řečeno základních organizací komunistické strany) se snažila pokyny ministerstva školství splnit – což znamenalo, že musela mezi maturanty několik příslušníků »buržoazní třídy« a »reakcionářů« odhalit – pak mohlo být těmito represivními opatřeními postiženo několik set studentů.
 
Oběťmi politického pronásledování se stávali i pedagogové středních škol. Na ředitelská místa byli postupně dosazováni »perspektivní« komunisté (obvykle za zásluhy v »třídním boji« proti buržoazii). Pedagogové, jejichž minulost byla spojována s »buržoazní třídou« a zastávali nesocialistické nebo příliš málo socialistické názory, byli překládání na nižší stupně, do základních škol, případně museli školství nadobro opustit.
 
Brno Reálné gymnázium Kounicova ulice (tehdy Leninova) – vyloučena 1 studentka (1951)
Jevíčko
Gymnázium – z politických důvodů propuštěni 3 profesoři, 2 v roce 1951, 1 v roce 1959      
Moravské BudějoviceReálné gymnázium  - vyloučeno 7 studentů (1951), 1 studentka (1952), 1 studentka (1953)
PelhřimovGymnázium – vyloučeni: 3 studenti (1948), 9 studentů  (1951)                       
PísekVyšší lesnická škola – vyloučeno 15 studentů (1951)                              
PrahaGymnázium Slovenská ulice – vyloučeno 7 studentů (1951)
PrahaKarlínské gymnázium – vyloučen 1 student (1951)
Slaný
Obchodní akademie – vyloučeno 5 studentů (1951)
Telč Gymnázium – vyloučeni: 1 student (1950), 4 studenti (1951), 1 student na protest odmítl maturovat (1951)                         
Trutnov
Vyšší odborná škola lesnická – vyloučeno 11 studentů (1949)
PRONÁSLEDOVÁNÍ POKRAČUJE
NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU