NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU

Reálné gymnázium ve Slovenské ulici na Královských Vinohradech

Převzato z Malého almanachu studentů Reálného gymnázia ve Slovenské ulici na Královských Vinohradech:
http://j.bruha.sweb.cz/RGS/almanachII.htm#Studenti

Reálné gymnázium
        Slovenská ulice

Politický tlak po únoru 1948 měl přímý a nepřímý dopad jak na profesorský sbor, tak na nás studenty. Uveďme alespoň pár příkladů: nahrazení ředitele Littlocha komunistkou Sachsovou. V únoru 1951 byly nově zavedeny žákovské knížky a oslovování soudruhu, soudružko“. V roce 1951 byli dva spolužáci vyloučeni pro tzv. styk s cizí mocností, z politických důvodů bylo v době maturit nebo krátce po nich zatčeno sedm studentů. Všichni byli spolu se skupinou studentů z gymnazia Kodaňská souzeni tehdejším Státním soudem pro „sdružování se proti republice. Přísný rozsudek byl vynesen 17.11.1951. Tři z nich, i zřejmě v důsledku věznění, zemřeli již v osmdesátých létech.

Ukázka dobového článku, týkajícího se tohoto procesu.

V neposlední řadě došlo před maturitami k „obohacení“ kádrových materiálů tak, že mnoha nadaným studentům a studentkám bylo, alespoň na čas, znemožněno vysokoškolské studium. Nutno však připomenout s jistou dávkou generační hrdosti, že zatčení maturanti nakonec, někdy i po letech, maturitu složili a úspěšně dokončili vysokoškolská studia. Přibližně dvě třetiny absolventů našeho ročníku gymnázia dosáhly akademických titulů. Absolvování studia na gymnáziu i při často povrchní domácí přípravě poskytlo všem studentům dobré a široké vědomosti. Prokázalo se to při dalších vysokoškolských studiích, kdy pouze jeden náš spolužák nedokončil své studium na vzsoké škole a, pokud je známo, všichni maturanti se úspěšně uplatnili v praktickém životě, jak v naší vlasti, tak i v zahraničí.

Malá skupinka uvědomělých svazáků byla v oktávách pod dohledem ředitelky Sachsové ustavena jako třídní výbory ČSM a vymýšlela, jak revolučně aktivovat lhostejné študáky. Organizovala různé sobotní a nedělní brigády - samozřejmě bez jakékoliv odměny. Na povinné chmelové brigádě jsme už byli v kvintě a sextě. Ve vyšších třídách byly i brigády ponižující (úklid sekretariátu OV ČSM) nebo velmi rizikové pro nezkušené studenty (hutě a doly Kladno, zemědělství). Naši kolegové Neubauer, Smetana a Studnička na nich utrpěli těžká zranění s trvalými následky.