Mladá fronta, 14. prosince 1951

Ještě k procesu s protistátní skupinou studentů.

V sobotní Mladé frontě jsme rozebrali příčiny, které dovedly několik studentů až ke zradě vlastního národa. Jejich odstrašující příklad nám ukázal, kam až může vést reakční rodinné prostředí a nedostatečná výchovná práce školy a školské skupiny ČSM. Jak se na případ dívá mládež, o tom svědčí jeden z dopisů, které jsme po procesu s dopadenými zrádci dostali.

Byl jsem vybrán dílčím výborem ČSM na vysoké škole politické a sociální, abych se zúčastnil přelíčení s protistátní studentskou organizací.  Na lavici obžalovaných sedělo několik mladých sedmnácti- až dvacetiletých lidí, jejichž hlavními rysy byla zbabělost, pokrytectví a podlízavost. Už motivy, pro které se účastnili protistátní činnosti, ukazovaly jasně jejich morální profil. Jak přiznávali, vstupovali do Patovy skupiny (student RG Kodaňská – poznámka JB) proto, že se špatně učili, že propadali a že jim Pata slíbil, že se po „převratu“ za své zásluhy dostanou na vysokou školu. Proto, aby oni, neschopní a leniví, měli jednou pohodlný život bez práce, proto, aby se jejich otcům – soukromým podnikatelům a statkářům – vrátily bývalé výsady, proto chtěli rozbíjet poctivou práci našich lidí, proto shromažďovali pistole a jedy, jimiž měli být odstraněni vedoucí pracovníci naší země.

My svazáci je ostře odsuzujeme. Chtěli ničit všechno, zač my pracujeme, oč usilujeme a co milujeme. Zároveň jsme si při procesu znovu uvědomili svou základní svazáckou povinnost: bděle střežit naši lidově demokratickou republiku. Všechny naše skupiny na školách se musí stár bdělými strážci, odhalujícími záškodníky, které nepřítel vysílá do našich řad. Musíme již skoncovat s falešnou představou kolegiality a kamarádství, již zneužívají darebáčci a zrádci. Nesmíme dopustit, aby se tam, kde jsou členové ČSM, mohli vyskytovat lidé, jako byli ti, které při přelíčení na Pankráci stihl spravedlivý trest. Máme proti nim přece silnou zbraň. Je jí výchovná práce. Budeme-li dobře plnit výchovné úkoly Svazu nejen mezi členy ČSM, ale i mezi všemi mladými lidmi naší republiky, a bude-li nám přitom škola pomáhat, budou nám vyrůstat lidé uvědomělí, pevní, zakalení na ocel, od nichž se odrazí všechny nepřátelské úklady.

Lubomír Vacek, studující VŠPS.