NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU

  Ministr informací Václav Kopecký k zahájení odsunu Němců
Rudé právo, neděle 20. ledna 1946

Podařil se nám za pomocí SSSR historický čin, že jsme vyhnali odvěké nepřátele z naší vlasti. Němci budou odsunuti, a to do konce srpna letošního roku: 1,700.000 jich půjde do pásma amerického a 700.000 do pásma sovětského. Podle informací ministra vnitra má být s odsunem započato neprodleně ve dnech 20. - 25. ledna. Denně bude vypraveno několik vlaků a jejich počet bude s přibývajícím jarem zvyšován. Zavazadel bude povoleno 30 kg na osobu. Bude nutné, abychom Němcům, zejména jdoucím do amerického pásma, dávali potvrzení o jejich nacistické příslušnosti. Doufám, že i v odsunu Maďarů prosadíme svou. V této věci je s námi solidární i maršál Tito, který rovněž stahuje Maďary z Jugoslávie. Chceme, aby naše republika byla státem Slovanů, která nebude pěstovati politiku mostu mezi Západem a Východem, ani politiku sedění na dvou židlích, a bude spolupracovati se Sovětským svazem. V přítomné době se dostává do českých rukou majetek tři a půl milionů Němců...

Ministr Kopecký k odsunu Němců

Návrat na sekci PŘEDEHRA