NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU

Posudek, který rozhodl o »nepřipuštění«
Františka Karbaše k maturitě

František Karbaš se připravoval k maturitním zkouškám. Několik dnů před maturitními písemkami dostal od profesora Aloise Lišky důvěrnou zprávu, že nebude smět maturovat. Rozhodla o tom zvláštní komise. Později mu ředitel Dr. Vladimír Javůrek pořídil opis posudku. Předal mu ho se slovy: „Snad se dožiješ lepších časů a jednou ti to bude k něčemu dobré.“

Posudek na Františka Karbaše
Proti rozhodnutí komise se František Karbaš několikrát odvolal, ale vždy bez úspěchu. Všechna odvolání byla zamítnuta. Pochopil, že cestu k maturitě má uzavřenou a v září 1951 nastoupil do svého prvého zaměstnání ke stavební firmě jako kopáč. V létě stavěli silnice a kopali kanály, v zimě lámali v lomu kámen.

Odvolání proti rozhodnutí komise

NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU