NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU

Rezoluce pracujících: Žádáme trest smrti!

Krajský soud,
Jihlava.

Vaše zpráva značky    ze dne        Naše značka             Jaroměřice n/Rokytnou
Věc:                                             JM/P/1160/51            11. července 1951.

Resoluce.

Závodní organisace KSČ, ČSSS, n. p., statku Jaroměřice n/Rok. na své schůzi 10. července 1951 projednala a prodiskutovala bestiální vraždu na funkcionářích lidové správy v Babicích okr. Mor. Budějovice a z této diskuse vzešlo jednohlasné usnesení, ke kterému se připojily dílčí organisace, Z. S. ROH a všichni zaměstnanci statku Jaroměřice n/Rok.

Žádáme Krajský soud, aby přísně potrestal viníky a bestiální vrahy, kteří rozrušují naše hospodářství, vraždí poctivé a pracovité členy našeho národa. Žádáme smrt za smrt.

Současně žádáme, aby byli potrestáni všichni jejich pomahači.

„M í r u   z d a r .“


Rezoluce

NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU