NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU

Komunistická agitka z roku 1948

Vážený příteli!

Jistě jsi sledoval průběh napjaté politické situace v našem národním životě v posledních dnech únorových. Víme všichni, že běželo o věc pracujícího lidu. A víme také, že mnozí naši spoluobčané důvěřovali našim politickým partnerům, kteří jejich důvěru tak těžce zklamali.

Pracující třída po svých předešlých zkušenostech s kapitalisty a s buržoasií vzala pučistům a rozvratníkům koryta přímo od úst a posadila je do chládku, aby mohli přemýšlet o své nekalé činnosti. Náš uvědomělý lid pochopil, že jeho tak těžce vydobytá a mnohými oběťmi posvěcená republika je ohrožena. Proto se obrátil na svou rodnou stranu, která nikdy nepaktovala s kapitalistickými vydřiduchy ani s reakcí a mnichovany, aby propůjčila svůj čistý štít k obraně socialismu a lidové demokracie. Pod vedením KSČ lid slavně zvítězil a nyní dělá ve svém státě pořádek.

Reakce svým postupem rozdělila národ na dva tábory: na zastánce našeho lidově demokratického socialisujícího řádu a na jeho nepřátele. Dnes se každý musí postavit do toho tábora, do něhož patří. Skoncujeme s každým chytračením, se seděním na dvou židlích, s hřátím dvou želízek v ohni. V tomto boji o naši budoucnost musí mít každý bojovník svou uniformu. Proto přicházíme i k Vám, abychom Vás pozvali do našich řad a věříme, že si uvědomujete, že pracující třída musí hájit svou věc podle bolševického hesla:
 
Kdo není s námi, je proti nám!

Přijměte přihlášku do KSČ jako projev důvěry. KSČ nepřijímá agenty reakce a zrady, KSČ volá pod svůj prapor všechen náš lid měst i venkova, poněvadž je jeho rodnou stranou – matkou všech pracujících.

1 příloha

P.S. V nejbližších dnech si dovolí Vás navštívit náš důvěrník.
Komunistická agitka z roku 1948
Převzato ze stránek:     http://sweb.cz/agitka/
NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU