NÁVRAT NA HLAVNÍ STRANU

Okolnosti související s vylučováním studentů vyšetřovala policie

Z podnětu Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu proběhlo v roce 2011 vyšetřování případu vyloučení studentů středních škol v roce 1951 z politických důvodů pro důvodné podezření, že tehdy došlo ke spáchání trestného činu. V této souvislosti vyslechla policie Milana Krejčiříka (spoluautora publikace Opusťte školní budovu!), Zdenku Ondriskovou - Kneslovou (vyloučenou z Reálného gymnázia v Moravských Budějovicích), Františka Karbaše (vyloučeného z Reálného gymnázia v Moravských Budějovicích) a Stanislava Mottla (vyloučeného z Vyšší lesnické školy v Písku). Se všemi  jmenovanými sepsala policie úřední záznam o podání vysvětlení a převzala dokumenty prokazující, že k vyloučení studentů došlo z politických důvodů (posudky odůvodňující vyloučení, zamítnutá odvolání, digitální podoba publikace Opusťte školní budovu!). Vzhledem k tomu, že všichni potencionální pachatelé tohoto činu, který byl v rozporu s tehdy platnými zákony, již nejsou na živu a není je tedy možné vyslechnout, ani trestně stíhat, policie případ odložila. Dokumentace případu byla uložena do archivu.

Zrekapitulujme si sled událostí roku 1951 a dochované důkazy prokazující, že k vyloučení studentů došlo z politických důvodů:

V lednu 1951 vydalo Ministerstvo školství, věd a umění výnos podepsaný ministrem Zdeňkem Nejedlým, který stanovil, že na všech středních školách mohou být  k maturitám připuštěni pouze studenti třídně a politicky uvědomělí. O tom, kdo z nich je třídně a politicky uvědomělý, měla rozhodovat zvláštní komise. Výnos ministerstva byl důvěrný.

V květnu 1951 byly dle výnosu Ministerstva školství, věd a umění ustaveny zvláštní maturitní komise, které rozhodovaly o tom, kdo ze studentů bude připuštěn k maturitě. Členové maturitní komise měli k dispozici již hotové posudky, které byly připraveny a předem schváleny v základní organizaci KSČ, tedy všemi členy komunistické strany na příslušné škole. 

Dochované politické posudky na vyloučené studenty.

Reálné gymnázium Moravské Budějovice: František Karbaš - politicky se do práce vůbec nezapojil, pracoval jen v technické četě a nárazových pracích, kde nebylo třeba se politicky projevit, politicky je pasivní, málo vyspělý a jeho poměr poměr k lidové demokracii je nevyjasněný. Je synem bývalého největšího řezníka v Třebíči a rodinné prostředí má vliv na jeho záporný postoj. Nelze předpokládat, že by jeho postoj se stal v nejbližší době kladným.

Vyšší sřední škola v Písku: Jiří Baštýř - dříve reakčně zaměřen, ani dnes kladný poměr k lidově demokratickému zřízení a dělnické třídě, v práci náladový. Jiří Fiala - výchova měšťácká, neaktivní, poměr k manuální práci a dělnické třídě nemá. K politice se staví flegmaticky. Jiří Hanuš - poměr k manuální práci špatný, měšťácky vychován, neaktivní, flegmatický poměr k politice a k lidově demokratickému zřízení. Pochází z velkostatkářské rodiny (nad 100 ha pozemků a cihelna). Zdeněk Kalenský - výchova měšťácká, tři roky se orientuje na západ, teprve ve IV. roč. pracuje aktivněji v FO (pozn. red.: Fučíkův odznak), aby se dostal k závěrečné zkoušce. Poměr k manuální práci a dělnické třídě nemá. Jan Kasan - poměr k manuální práci slabý, k dělnické třídě rovněž. Vychován měšťácky, neaktivní, pracuje teprve ve IV. ročníku. Otec bývalý živnostník, rodina nemá kladný poměr k lidově demokratickému zřízení. Rastislav Koma - poměr k manuální práci slabý, dlouhou dobu reakčně zaměřen, nyní vypočítavý. Václav Les - poměr k manuální práci náladový, dříve reakčně zaměřen, nyní flegmatický, neodpovědný ve studiu i při manuální práci. Zdeněk Majer - poměr k manuální práci slabý, před únorem reakčně zaměřen, nyní indiferentní, vypočítavý. Rodina se neprojevuje, má vyčkávací postoj. Otto Matějík - po celou dobu politicky nevyhraněn, po únoru – podle jeho vlastních slov »ze sympatií« – vstupuje do KSČ, dále však neaktivní, politicky nevystupuje, vyškrtnut z KSČ. Doma se projevuje pánovitě, v obci nikoho nezdraví, význam KSČ snižuje. Miloslav Miksa - dříve reakčně zaměřen, nyní flegmatické stanovisko k politice a dělnické třídě, k manuální práci i ke studiu. Stanislav Mottl - poměr k manuální práci velmi slabý, před i po únoru reakční, dlouho zjevné sklony k Západu. Josef Petřek - výstředně měšťácké chování i jednání, dříve reakčně zaměřen, dnes udržuje stále západní koncepci. Poměr k manuální práci lajdácký. Jiří Selner - dříve reakčně zaměřen, ve IV. roč. pracuje v FO. Poměr k dělnické třídě nemá, je individualista, typický intelektuál. S oblibou ironizuje všechno dění. Zdeněk Šimeček - zastával prudce politiku národních socialistů, byl jedním z mluvčích, nyní má vypočítavé stanovisko, zapojil se do práce v třídním výboru. Poměr k SSSR a dělnické třídě nemá. Jiří Zástěra - poměr k lidové demokracii neměl a nemá. Dnes se staví vypočítavě, hodně flegmaticky. Chování měšťácké, individualista. Poměr k manuální práci náladový.

ZPĚT