ZPĚT

  Rudé právo, 1. března 1946

„Splnili jsme historický úkol vůči národu“
prohlásil Rudolf Slánský na konferenci osidlovacích pracovníků,
která jednala o tom, jak dokončit počeštění pohraničí.


Klidný vývoj republiky jsme zajistili dík zásadám naší politiky. V neposlední řadě díky tomu, že přetváříme republiku, o níž v zahraničí tvrdili, že je to mozaikový národnostní stát, v jednotnou slovanskou republiku bratrských národů Čechů a Slováků. Děje se tak především tím, že se zbavujeme Němců a Maďarů.

Jak vznikl plán odsunu Němců? Tato myšlenka nemohla prorazit na půdě Londýna. Je známo. jaké bylo a ještě je stanovisko anglických konzervativců i značné části labouristů. Myšlenka vystěhování Němců vznikla mezi našimi politiky v Moskvě. Když prezident Dr. Beneš přijel do Moskvy, aby podepsal smlouvu československo-sovětskou, soudruh Gottwald poprvé formuloval otázku vystěhování Němců z naší republiky. Byl to osobně soudruh Stalin, který vyslovil souhlas s tímto návrhem. Stalin se také zasadil o uplatnění těchto zásad na Postupimské konferenci.